Audit de calitate

Pentru a asigura un nivel ridicat al calitatii serviciilor profesionistilor contabili, CECCAR efectueaza Auditul de Calitatein domeniul serviciilor contabile. Expresia audit de calitate desemnează un ansamblu de măsuri luate de Corp vizând analiza modalităţilor de organizare şi funcţionare a unui cabinet, aprecierea modului de aplicare în cadrul acestuia a fiecărei norme profesionale emise de Corp şi verificarea modului de respectare a obligaţiilor de membru. Auditul de calitate se exercită asupra cabinetului şi fiecărui profesionist contabil înscris în Tabloul Corpului.

  Auditul de calitate are la baza;
1. Standardele internaţionale emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC)
 2. Recomandarea CE din 15 noiembrie 2000 (nr. 2001/256/CE) privind exigenţele minime în materie de control de calitate al serviciilor profesionale
 3. Metodologia CE, care prevede cele doua două abordări ale controlului de calitate (controlul prin persoane angajate si prin membri activi)
 4. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

SUBIECTE CONEXE    Regulament privind auditul de calitate  – Download