Circulara 9541 din 25.11.2019 referitoare la condițiile pe care trebuie să le întrunească membrii CECCAR, pentru a beneficia de facilitățile prevăzute în Sistemul de cotizații (solicitari membri efectuarea concediului de crestere si ingrijire copil; solicitari angajare/detasare in afara Romaniei; solicitari membri cu handicap grav sau accentuat; solicitari membri aflati in incapacitate temporara de munca) precum solicitari de eliberare a autorizației de utilizare a logo-ului CECCAR cf. Normei 1484/2009.
Extras: ,, >………………doar daca membrii indeplinesc urmatoarele conditii : au urmat cursurile de formare profesionala in ultimii 3 ani , au incarcat raportul de activitate anual si au achitat cotizatiile fata de Corp,,