PREŞEDINTE FILIALĂ -HUCI ADRIAN VASILE – CV RO | EN

CONSILIUL FILIALEI NEAMŢ

 

TITULARI:

  1. HUCI ADRIAN VASILE – Preşedinte CF – CV RO | EN
  2. BĂLAN ANA-SMĂRĂNDIȚA – Vicepreşedinte
  3. NECHITA ALINA – Vicepreşedinte
  4. TOFAN ANGELICA – Membru titular
  5. IFTODE MAGDALENA – VIOLETA- Membru titular

 

SUPLEANŢI:

  1. MINUŢ VICTORIA – Membru supleant

 

CONDUCEREA EXECUTIVĂ TELEFON MOBIL – 0725.001.529

 

  1. LUPU SIMONA –persoana desemnata cu atributii de coordonare a filialei – CV RO | EN