Stimați colegi,

În ziua de vineri, 20 martie 2020, la Grand Hotel Ceahlău, Piața Ștefan cel Mare 3, Piatra Neamț, , începând cu ora 14.00, va avea loc Adunarea Generală a membrilor Filialei Neamț a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu următoarea ordine de zi:

Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

Validarea alegerilor pentru Consiliul filialei și a Comisiei de disciplină;

Diverse.

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 14.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

NOTĂ:

Potrivit pct. 108 din Regulamentul de organizare și funcționare a CECCAR, republicat: “Adunarea generală este organul de conducere şi control al filialei şi este compusă din toţi membrii activi ai acesteia înscrişi în Tabloul Corpului şi care sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale.”

Cu stimă,  Președinte CECCAR Filiala Neamț,

Adrian Vasile Huci