Centrele de examen aprobate pentru Examenul de aptitudini din sesiunea 13 și 15 martie 2020 : Centre Ex. aptitudini martie 2020

Va reamintim ca in cadrul examenului din sesiunea martie 2020 se desfasoara doar probe scrise, pentru promovarea examenului candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la fiecare probă, astfel:

Candidat EC Vineri – 13.03.2020 Pondere %
18.00 – 21.00 (3 ore) Fiscalitate (proba 1) 70%
Drept (proba 1) 30%
Duminica – 15.03.2020
09.00 – 12.00 (3 ore) Contabilitate (proba 2) 50%
Etica (proba 2) 10%
12.00 – 14.00 (Pauza 2 ore)
14.00 – 17.00 (3 ore) Audit (proba 2) 15%
Evaluare ec (proba 2) 15%
Expertiza contabila (proba 2) 10%