Examenul de aptitudini din zilele de 13 și 15 martie 2020.

Pe site-ul CECCAR http://ceccar.ro/ro/?page_id=14444  a fost postata Programa aferentă examenului de aptitudini în vederea obţinerii calităţii de expert contabil si de contabil autorizat, programa care se afla în curs de avizare de către Ministerul Finanțelor Publice.

În vederea organizării Examenului de aptitudini filiala Neamt începe înscrierea stagiarilor care se încadrează pentru susţinerea examenului din perioada 13 – 15 martie 2020. Încrierea stagiarilor se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu a candidatului sau în cadrul filialei unde a efectuat stagiul.

La întocmirea dosarului se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. 3 din Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, 00/33 din 17 februarie 2000, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 11/215 din 15 februarie 2015, publicată în M.O nr. 142 din 25 februarie 2015.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune un dosar cuprinzând:

  • certificatul de stagiu (pentru stagiarii cu examen de acces, cei cu master adresa de echivalare a Corp);
  • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale (legalizata);
  • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
  • copie a actului de identitate (BI/CI);
  • certificat de cazier judiciar;
  • adeverință medicala;
  • trei fotografii tip BI/CI.
  • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii, in contul bancar la BCR).

În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi la nivelul filialei, precum şi în funcţie de criteriul teritorialităţi, dupa centralizarea candidaților înscrisi vă vom transmite centrele de examen.

Sesiunea examenului de aptitudini din luna martie 2020 se organizează în zilele de 13 şi 15 martie 2020 în centrele de examen care vor fi stabilite pentru această sesiune de examen si va avea urmatoarea structura:

– Categoria expert contabil:

– vineri, 13 martie 2020: proba scrisa (3 ore) din Audit, Evaluare si Doctrina si deontologie profesionala

                       – duminica, 15 martie 2020: proba scrisa (3 ore) din Contabilitate + Pauza (2 ore) + proba scrisa (3 ore) din Fiscalitate, Expertiza contabila si Drept

– Categoria contabil autorizat:

                         – duminica, 15 martie 2020: proba scrisa din Contabilitate si Doctrina si deontologie profesionala (3 ore) + Pauza (2 ore) + proba scrisa (3 ore) din Fiscalitate si Drept