Tabloul CECCAR Neamt

CECCAR site

Extras din Ordonanta 65/1994                                            
 

Organizarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se face pe doua sectiuni:

– sectiunea expertilor contabili;

– sectiunea contabililor autorizati.

(3) Evidenta persoanelor care au promovat concursul (!!) de admitere si se afla in perioada de stagiu se organizeaza potrivit Regulamentului de organizare si functionare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

(4) Membrii care nu exercita profesia vor fi inscrisi in capitole distincte, in cadrul sectiunilor prevazute la alin. 2.

(5) Organizarea si functionarea sectiunilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Art. 21 – (1) Inscrierea in Tabloul Corpului a expertilor contabili si a contabililor autorizati se face, la cerere, de catre filialele judetene si a municipiului Bucuresti, daca cei in cauza fac dovada ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 lit. a si c, respectiv art. 5 lit. a si c.

(2) Contestatia impotriva respingerii cererii de inscriere in Tabloul Corpului se depune in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii si se solutioneaza de conducerea sectiunii expertilor contabili sau a contabililor autorizati, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii. Hotararile sectiunilor pot fi atacate la Consiliul superior al Corpului, in termen de 15 zile de la primirea acestora, si se solutioneaza in termen de 15 zile de la data depunerii contestatiei. Deciziile Consiliului superior al Corpului sunt definitive.

(3) Dupa inscrierea in tablou expertii contabili si contabilii autorizati depun juramant scris. Juramantul are urmatoarea formulare: „Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil (contabil autorizat)”.

Art. 22 – (1) Membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati au obligatia sa plateasca cotizatiile profesionale. Neplata acestora pe o perioada de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.

(2) De asemenea, sunt radiati din evidenta expertii contabili si contabilii autorizati care au suferit o condamnare de natura celor prevazute la art. 4 lit. c sau la art. 5 lit. c, ori au savarsit abateri grave de alta natura, prevazute in regulament, precum si cei care nu depun in contul bugetului statului, in termenul si la nivelul prevazut de lege, impozitul asupra onorariilor incasate de la persoane fizice.

Art. 23 – Societatile comerciale de expertiza contabila, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, au obligatia sa comunice filialelor acestuia toate modificarile intervenite in componenta asociatilor sau actionarilor lor.

Art. 24 – Publicitatea in legatura cu exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat se efectueaza sau se autorizeaza de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, in interesul profesiei membrilor sai.

Art. 25 – Persoanele fizice sau juridice straine, care nu au domiciliul sau, dupa caz, sediul in Romania, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonante, daca in tarile lor au aceasta specializare, in conditiile stabilite prin conventii bilaterale incheiate in acest scop de Romania cu alte state si daca au sustinut examenul vizand cunoasterea legislatiei nationale in domeniul organizarii si functionarii societatilor comerciale, precum si a celei fiscale si contabile.